SORA Các điều khoản và điều kiện

Định nghĩa

Acceptance

Các dịch vụ của SORA (Dịch vụ) phải tuân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện được liệt kê ở đây và trong Chính sách Bảo mật. Bằng cách truy cập vào trang web này hoặc sử dụng các dịch vụ này, cũng như các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc ứng dụng nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản. Bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu bạn không được pháp luật cho phép bởi quốc gia của bạn để tạo thành một hợp đồng ràng buộc với SORAS.asia hoặc bất kỳ người dùng nào của nó.

Cung cấp dịch vụ

  1. Giao dịch được thực hiện giữa những người sử dụng SORA, trừ những trường hợp được đề cập cụ thể trong hợp đồng SORA
  2. Dịch vụ có thể thay đổi cho các vùng và quốc gia khác nhau.
  3. Vendor, Operator có thể khởi chạy, thay đổi, nâng cấp, áp đặt điều kiện, đình chỉ, hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ nào mà không cần thông báo trước.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu

Người dùng và tài khoản của người dùng

Bạn đồng ý rằng

  1. Bạn sẽ không sao chép, tái sản xuất, tải về, tái xuất bản, bán, phân phối hoặc bán lại bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, video clip, thư mục, tệp, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách nào đã có ở đây... hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng. Việc thu thập nội dung trang web hoặc ứng dụng cho dù thông qua robot, mạng lưới, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công đều bị cấm.
  2. Bạn sẽ không để Operator, Vendor phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất phát sinh từ việc truy cập các trang web của bên thứ ba có thể được kết nối với Dịch vụ.
  3. Bạn đồng ý không hack hoặc làm hỏng bất kỳ phần nào của sora.asia, bao gồm cả các ứng dụng di động của nó.
  4. Bạn phải trình bằng chứng nhận dạng của mình cho Operator trong vòng 6 tháng kể từ lần đăng ký ban đầu để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng nội dung người sử dụng của bạn sẽ là

Termination

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Chúng tôi có thể thông báo với bạn bằng email khi bạn đăng nhập lần sau. Bạn có thể xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa các phầm mềm của bạn bất kể lúc nào

Disputes

Nếu bất cứ ai mang có cáo buộc đến nội dung hoặc thông tin của bạn tại về SORA, bạn sẽ bồi thường và ngăn chặn tất cả các thiệt hại, mất mát, và chịu chi phí của bất cứ loại nào liên quan đến cáo buộc đó. Mặc dù chúng tôi cung cấp các quy tắc cho người sử dụng, nhưng chúng tôi không kiểm soát hành động người dùng trực tiếp vậy nên SORA và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin người dùng truyền tải trên SORA.

Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của SORA thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các công ty sau tuỳ thuộc vào quốc gia của bạn đang sinh sống

Vietnam
SORA Saigon
Room I 105, IT Park, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM city, Vietnam
[email protected]
Philippines
SORAnomics Online Marketing
Las Pinas City, Philippines
[email protected]
Malaysia
NYH Malaysia
Taman Desa, Kuala Lumpur, Malaysia
[email protected]