Chính sách bảo mật

SORA enables everyone to trade freely. Chúng tôi thu thập các thông tin sau để đạt được múc tiêu này:

Chúc tôi không thu thập các thông tin sau:


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để kết nối tốt hơn với những người dùng và nhóm khác. Bạn kiểm soát cách chia sẻ thông tin thông qua cài đặt ứng dụng và quyền riêng tư của bạn. Vui lòng không cung cấp thông tin về thanh toán hoặc thông tin vị trí riêng cho bất cứ ai thông qua hệ thống của chúng tôi, bởi vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn phải chịu.


Security of personal information

Sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có quy trình xác minh trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin của người dùng. Tất cả các thông tin giao dịch đều được giữ kín, nhưng trong những trường hợp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này cho các cơ quan thực thi pháp luật. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia mà máy chủ SORA được đăng ký

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các công ty sau tuỳ thuộc vào quốc gia của bạn đang sinh sống

Vietnam
SORA Saigon
Room I 105, IT Park, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM city, Vietnam
[email protected]
Philippines
SORAnomics Online Marketing
Las Pinas City, Philippines
[email protected]
Malaysia
NYH Malaysia
Taman Desa, Kuala Lumpur, Malaysia
[email protected]